Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

akilli arama
urun kategorileri
uyelik islemleri
indirimdeki urunler
(Boş)      
// I┼?─▒k Tekni─?i

isik teknigiI┼?─▒k ve I┼?─▒n─▒m ; I┼?─▒k, insan gözünde par─▒lt─▒l─▒ bir duyum uyand─▒ran, yani görülebilen, elektromanyetik ─▒┼?─▒n─▒m─▒n ad─▒d─▒r. 360 ile 830 nm aras─▒ndaki elektromanyetik ─▒┼?─▒n─▒m, tayf─▒n─▒n çok küçük bir parças─▒d─▒r.

I┼?─▒k ak─▒s─▒ Φ; Birim : Lümen (lm)
I┼?─▒k ak─▒s─▒ (Φ) olarak , ─▒┼?─▒k kayna─?─▒ndan verilen ve tayfsal göz hassasiyeti ile de─?erlendirilen ─▒┼?─▒yan güç adland─▒r─▒l─▒r.

I┼?─▒k ┼?iddeti I; Birim : Candela (cd)
Bir ─▒┼?─▒k kayna─?─▒, ─▒┼?─▒ksal ak─▒s─▒n─▒ Φ genelde çe┼?itli yönlere ve de─?i┼?ik ┼?iddette yayar. Belli bir yönde yay─▒lan ─▒┼?─▒─?─▒n yo─?unlu─?u, ─▒┼?─▒k ┼?iddeti I olarak adland─▒r─▒l─▒r.

Ayd─▒nl─▒k Düzeyi E; Birim : Lux (lx)
Ayd─▒nl─▒k ┼?iddeti E, dü┼?en ─▒┼?─▒ksal ak─▒n─▒n ayd─▒nlat─▒lacak yüzeye olan oran─▒n─▒ bildirir. Ayd─▒nl─▒k ┼?iddeti, 1 Lm de─?erindeki ─▒┼?─▒k ak─▒s─▒n─▒n 1 m² yüzeye e┼?it yay─▒lm─▒┼? ┼?ekilde dü┼?tü─?ü durumda 1 Ix de─?erindedir.

I┼?─▒ksal Par─▒lt─▒ L; Birim : Beher m² için Candela [cd/m²].
Bir ─▒┼?─▒k kayna─?─▒n─▒n veya ayd─▒nlat─▒lan bir yüzeyin ayd─▒nlatma yo─?unlu─?u L, alg─▒lanan ayd─▒nl─▒k etkisi için, esast─▒r.

Kama┼?ma; Par─▒lt─▒ olarak tan─▒mlanan cd/m² de─?erinin a┼?─▒r─▒ derecede yüksek olmas─▒na veya ─▒┼?─▒k kayna─?─▒ndan yay─▒lan ─▒┼?─▒n─▒mlar─▒n direk olarak göztaraf─▒ndan rahats─▒z edici olarak alg─▒lanmas─▒na kama┼?ma denir.

I┼?─▒ksal Verim η; Birim : Beher Watt için Lümen [Im/W]. I┼?─▒ksal verim η, kullan─▒lan elektrik gücünün, hangi ekonomik düzeyde ─▒┼?─▒─?a dönü┼?tü─?ünü bildirir.

Renk S─▒cakl─▒─?─▒; Birim : Kelvin (K)
Bir ─▒┼?─▒k kayna─?─▒n─▒n renk s─▒cakl─▒─?─▒, “Kara projektör” ile tan─▒mlan─▒r ve “Planck’─▒n geometrik yeri ile” gösterilir. “ S─▒cak projektör” ün s─▒cakl─▒─?─▒ artt─▒─?─▒nda, mavi rengin tayf içerisindeki pay─▒ büyür, k─▒rm─▒z─▒n─▒n pay─▒ azal─▒r. S─▒cak beyaz bir ─▒┼?─▒─?a sahip bir akkor lamba örne─?in 2700 K de─?ere sahipken , ayn─▒ de─?er bir gün ─▒┼?─▒─?─▒ floresan lambas─▒nda 6000 K olmaktad─▒r.

I┼?─▒k Rengi; I┼?─▒k rengi, renk s─▒cakl─▒─?─▒ ile de tarif edilmektedir. Burada üç ana grup bulunmaktad─▒r:
* S─▒cak beyaz < 3300 K (ww)
* Do─?al beyaz 3300-5000 K (nw)
* Gün ─▒┼?─▒─?─▒ beyaz─▒ > 5000 K. (tw)

Ayn─▒ ─▒┼?─▒k rengine ra─?men, lambalar, ─▒┼?─▒klar─▒n─▒n tayfsal bile┼?imleri nedeniyle çok farkl─▒ renksel geriverim özelliklerine sahiptirler.

Renksel Geriverim;Kulan─▒lan yere ve görü┼? amac─▒na ba─?l─▒ olarak, yapay ─▒┼?─▒─?─▒n, renk alg─▒laman─▒n olabildi─?ince hassas gerçekle┼?mesini (gün ─▒┼?─▒─?─▒nda oldu─?u gibi) sa─?lanmas─▒ gerekir. Bunun için ölçüt, bir ─▒┼?─▒k kayna─?─▒n─▒n renksel geriverim özellikleridir. Bu özellikler “ Genel Renksel Geriverim Endeksi” nde R? olarak ifade edilirler.

Ra = 100 de─?erine sahip bir ─▒┼?─▒k kayna─?─▒ tüm renkleri, referans ─▒┼?─▒k kayna─?─▒ alt─▒ndaki gibi optimal gösterir. Veya Ra de─?eri azald─▒kça renklerin do─?ru olarak yans─▒mas─▒da giderek azalacakt─▒r.

Bir armatürün i┼?letimdeki geriverimi;Bir armatürün i┼?letimdeki geriverimi, bir armatürün ekonomik aç─▒s─▒ndan s─▒n─▒fland─▒r─▒lmas─▒nda önemli bir kriterdir. Bu de─?er, armatürden ç─▒kan ─▒┼?─▒k ak─▒s─▒n─▒n, armatür içeisinde tak─▒lm─▒┼? olan lamban─▒n ─▒┼?─▒k ak─▒s─▒nda olan oran─▒n─▒ ifade eder.

I┼?─▒k tekni─?inde kullan─▒lan en önemli formüller: I┼?─▒k ┼?iddeti ( I ) cd Mekan aç─▒s─▒ndan ─▒┼?─▒k ak─▒s─▒ Ø / Mekan aç─▒s─▒ Ω [sr]
Ayd─▒nl─▒k ┼?iddeti ( E ) Lx Dü┼?en ─▒┼?─▒k ak─▒s─▒ ( lm ) / Ayd─▒nlat─▒lan yüzey ( m² )
Ayd─▒nl─▒k ┼?iddeti ( E ) Lx I┼?─▒ksal ye─?inlik (cd ) / Metre olarak mesafe (m²)
Par─▒lt─▒ ( L ) cd/m² I┼?─▒k ┼?iddeti ( cd ) / Görülen ayd─▒nlatma yüzey (m²)
I┼?─▒ksal Verim ( h ) lm/W Üretilen ─▒┼?─▒k ak─▒s─▒ ( lm ) / Al─▒nan elektrik gücü ( W )