Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

akilli arama
urun kategorileri
uyelik islemleri
indirimdeki urunler
(Boş)      
// LED Ayd─▒nlatma ve ├?zellikleri

LED Ayd─▒nlatma ve ├?zellikleri


Led Ayd─▒nlatma

Led Nedir ?

Led kelimesi Light Emitting Diode'unk─▒satmas─▒ olarak kullan─▒lmaktad─▒r. Dilimize I┼?─▒k Yayan Diot olarak çevrilebilir.Yapay i┼?─▒k kaynaklar─▒ndan en son bulunan─▒d─▒r. Ampül veya fluoresanlar─▒n yayd─▒─?─▒─▒┼?─▒ktan bamba┼?ka bir yöntemle ─▒┼?─▒k olu┼?turmas─▒ ve baz─▒ avantajl─▒ yanlar─▒ ledleribilimin popüler konular─▒ndan biri yapm─▒┼?t─▒r.
P ve N tipi yar─▒ iletken katmanlar(Led çipi), yans─▒t─▒c─▒ yüzey ve iletken alanlarbir ledin yap─▒s─▒n─▒ olu┼?turur.
Di─?er yapay ─▒┼?─▒k kaynaklar─▒nda oldu─?─▒ gibi ledlerde de ─▒┼?─▒k, elektrik enerjisikullan─▒larak olu┼?turulur. Diyotun içerisindeki elektron ve elektron yitirip "+" yük kazanan bölge(de┼?ik) birle┼?erek bir ─▒┼?─▒ma meydana gelmektedir. Bu ─▒┼?─▒man─▒nenerjisi de┼?ik ve elektronlar aras─▒ndaki enerji fark─▒ kadard─▒r. Led çipi türüde─?i┼?tikçe aradaki enerji fark─▒ da de─?i┼?mekte, bu ─▒┼?─▒─?─▒n dalga boyunun dolay─▒s─▒ylarenginin farkl─▒ olmas─▒n─▒ sa─?lamaktad─▒r. Bu ┼?ekilde birçok renk elde etmek mümkündür.

LEDin hangi renkte ─▒┼?─▒k yaymas─▒ isteniyorsa galyum, arsenit, alüminyum, fosfat, indiyum, nitrit gibi kimyasallardan belirli ölçülerde yar─▒ iletken malzemeye ilave edilir. (GaAIAs, GaAs, GaAsP, GaP, InGaAIP, SiC, GaN). Böylece LED çipinin istenen dalga boyunda ─▒┼?─▒ma yapmas─▒ sa─?lan─▒r. Örne─?in k─▒rm─▒z─▒ renk (660nm) için GaAlAs, sar─▒ renk (595nm) için InGaAIP, ye┼?il renk (565nm) için GaP, mavi renk (430nm) için GaN kullan─▒l─▒r.
LED'ler di─?er ─▒┼?─▒k kaynaklar─▒ndan farkl─▒ olarak sadace bir renk üretmektedirler. Bilindi─?i gibi gün ─▒┼?─▒─?─▒ tüm renklerin kar─▒┼?─▒m─▒d─▒r. Bu kar─▒┼?─▒m ise beyaz ─▒┼?─▒─?─▒ olu┼?turmaktad─▒r.

Di─?er ─▒┼?─▒k kaynaklar─▒nda örne─?in k─▒rm─▒z─▒ ─▒┼?─▒k elde edilmek isteniyorsa, beyaz ─▒┼?─▒─?─▒n önüne yerle┼?tirilen k─▒rm─▒z─▒ bir katman d─▒┼?ar─▒ya sadece k─▒rm─▒z─▒ ─▒┼?─▒─?─▒n geçmesini sa─?l─▒yor, di─?er ─▒┼?─▒nlar içerde kal─▒yordu. ─░┼?te diotlar─▒n ayd─▒nlatmada en önemli katk─▒s─▒ sadece bir renk üretmesi, fazladan renkler ortaya ç─▒karmamas─▒d─▒r. Bir LED k─▒rm─▒z─▒ ye┼?il mavi gibi tek renk ─▒┼?─▒k yaymaktad─▒r.

Bu avantaj, konu beyaz ─▒┼?─▒k oldu─?unda dezavantaja dönü┼?mekte. Tüm ─▒┼?─▒k türleri beyaz ─▒┼?─▒─?─▒ olu┼?turdu─?u için tek dalga boyundan beyaz ─▒┼?─▒k üretmek mümkün de─?ildir. Bu sorunu çözmek için iki yöntem uygulanmaktad─▒r.
- K─▒rm─▒z─▒, mavi ve ye┼?il renkli üç led çipini ayn─▒ k─▒l─▒f içinde çal─▒┼?t─▒rarak renklerin birle┼?iminden beyaz ─▒┼?─▒k üretmek.
- Mavi led yongas─▒ndan(çipinden) ç─▒kan ─▒┼?─▒─?─▒n bir fosfor tabakas─▒n─▒ uyararak beyaz ─▒┼?─▒k yay─▒lmas─▒.

Dünyada Bir ─░lk

Ülkemizde de LED teknolojileri üzerinde çal─▒┼?malar yap─▒lmakta. Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Ara┼?t─▒rma Merkezi'nin Yapt─▒─?─▒ çal─▒┼?malarda beyaz ─▒┼?─▒k ekdesinde dünyada ilk defa uygulanan farkl─▒ bir teknoloji geli┼?tirildi(2007). Eski teknolojideki fosfor tabaka modelinin baz─▒ olumsuz yönlerinin bertaraf edilece─?i bu sistemde nanokristaller kullan─▒lmakta. ─░lk defa uygulanan ve tüm dünyada ses getiren bu tekni─?e göre nanokristallerin boyutlar─▒n─▒ de─?i┼?tirmek beyaz ─▒┼?─▒─?─▒n tonunu ve kalitesini de─?i┼?tirmeyi sa─?l─▒yor.

Ledlerin Özellikleri ve Faydalar─▒

- I┼?─▒k istenilen dalgaboyunda oldu─?u için renkleri ayr─▒┼?t─▒rmak içi filtre veya prizma gerektirmezler.
- I┼?─▒─?─▒n tamam─▒ kullan─▒l─▒r. Di─?er lambalarda baz─▒ renkler filtrelenmektedir.
- Enerji tasarrufu sa─?lar. 75 Watt lamba yerine 10W Led yeterlidir.
- Çok h─▒zl─▒ tepki verirler(200ms)
- Uzum ömürlüdür. Yakla┼?─▒k 100.000 saat çal─▒┼?abilirler.
- Küçük olduklar─▒ için tasar─▒msal özellikleri çoktur.
- Dü┼?ük ─▒s─▒ üreterek enerjinin ─▒s─▒ olarak kayb─▒n─▒ önler. (110°C Bu de─?er akkor flamanl─▒ ampüllerde 2700 °C'ye kadar ç─▒kmaktad─▒r.
- I┼?─▒k ┼?iddeti kolayca ayarlanabilir.
- Plastik k─▒l─▒f sayesinde darbelere har┼?─▒ dayan─▒kl─▒d─▒r.
- Yap─▒s─▒nda di─?er lambalarda bulunan civa gibi çevreye zararl─▒ a─?─▒r metaller bulunmaz

Ledlerin Tarihçesi

- 1962'de ilk led üretildi. Sinyal ve göstergelerde kullan─▒lmaya ba┼?land─▒.
- 1972'de Siemens Semiconductor Division taraf─▒ndan ilk radyal k─▒l─▒fl─▒ Led üretildi.
- 1985/1992 aras─▒nda k─▒rm─▒z─▒ Lede ek olarak mavi, sar─▒ ve ye┼?il ledler de yap─▒ld─▒.
- 1994'te LEDler trafik ─▒┼?─▒klar─▒nda kullan─▒lmaya ba┼?land─▒.
- 1995'te Otomobillerde ve benzer olarak titre┼?imli alanlarda hasar görmedikleri için kullan─▒lmaya ba┼?land─▒.
- 2007'de Türk biliminsanlar─▒ beyaz ─▒┼?─▒k eldesinde nanokristalleri kulland─▒.

 

Ledlerin Kullan─▒m Alanlar─▒

- Otomobillerde gösterge panellerinde ve fren lambalar─▒nda
- Trafik sinyalizasyon lambalar─▒nda
- Elektronik aletlerdeki uyar─▒ veya bilgi ─▒┼?─▒klar─▒nda
- Cep telefonu vb. zemin ayd─▒nlatmas─▒nda
- Kumandalarda (görünür ─▒┼?─▒k yaymazlar)
- Dekoratif ayd─▒nlatmalarda
- Reklam tabelalr─▒nda kayan yaz─▒ vb. alanlarda
- Baz─▒ elektronik saatlerde
- Yeni yeni sokak ayd─▒nlatmalar─▒nda