Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

akilli arama
urun kategorileri
uyelik islemleri
indirimdeki urunler
(Boş)      
// Korkutan İstatistikler
Küresel ısınmanın sonuçları BM
Hükümetlerarası İklim De?i?ikli?i Paneli'nin (IPCC) çalı?maları sonucunda, küresel ısınmanın Avrupa'da, kutuplarda, küçük ada devletlerinde ve dünyanın ba?ka bölgelerinde yol açabilece?i sonuçlar belirlendi. Taslak halindeki rapor, 130'u a?kın ülke hükümetinin destekledi?i ve 2000 dolayındaki bilim adamını ve hükümet temsilcisini kapsayan IPCC'nin yarın ba?layacak toplantılarında ele alınacak ve nihai ?ekli, 6 Nisanda Brüksel'de açıklanacak.


-İKLİM DE?İ?İKLİ?İNİN AVRUPA'DA BEKLENEN ETKİLERİ-

-Nehir yata?ı havzalarının, ?iddetli ve tehlikeli akıntılara sahip kısımları yüzde 19'dan, 2070 yılında yüzde 34-36'ya çıkacak.

-Batı Avrupa'da muhtemelen milyonlarca insan, sulak alanlarla iç içe yoksunluk içerisinde ya?ayacak.

-Küresel sıcaklık ortalamalarının hızla yükselece?i bir senaryonun gerçekle?mesi halinde 2080'lerde yılda fazladan 2,5 milyon ki?i daha kıyı ?eritlerindeki sellerden etkilenecek.

-Çe?itli senaryolara göre 2070'lerde akarsu potansiyelleri Avrupa'nın Akdeniz kısmında yüzde 20-50 arasında dü?erken, Kuzey ve Do?u Avrupa kısımlarında yüzde 15-30 arasında artacak.

-Alp buzullarının küçük olanları ortadan kalkacak, büyükleri 2050 itibariyle yüzde 30-70 arasında eriyecek.

-Akdeniz'e yönelik turizm yazın dü?erken, ilkbahar ve sonbaharda artacak.

-KUTUPLAR VE BAZI Dİ?ER BÖLGELER-

-Kuzey kutbundaki deniz buzulları 2100'e kadar yüzde 22-33 arasında azalacak, Antarktika'da ise tamamen ortadan kalkabilecek. Deniz dı?ı alanlardaki buzullarda önemli incelme olacak ve bu, yeryüzündeki deniz seviyesini yükseltecek.

-2100 yılına kadar deniz seviyesindeki yükselmenin 18-59 santimetre arasında olabilece?i tahmin ediliyor.

-?u anda 500 bin kilometre kare olan Himalaya buzul alanı, 2030'da 100 bin kilometre kareye kadar gerileyebilecek.

-Asya'da birçok ülkede açlık sorunu olacak.

-Asya'da 2020 yılında su sıkıntısı çeken ki?i sayısı 1,2 milyar ki?iye kadar yükselebilecek.

-Ada devletlerde genellikle kıyılara in?a edilen uluslararası havaalanları ve yollar su altında kalabilecek.