Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

akilli arama
urun kategorileri
uyelik islemleri
indirimdeki urunler
(Boş)      
// Ev Tasarrufunda Püf Noktalar


Bir akkor lamba, kompakt fluoresan lamba ile de?i?tirildi?inde yüzde 80 kadar aydınlatma maliyeti azalır.


Elektrik faturasını dü?ürme yolları

Günlük hayatta aydınlatmada ve elektrikli ev aletlerini kullanırken dikkat edilecek birkaç küçük ayrıntı elektrik enerjisinin daha tasarruflu kullanılmasına olanak sa?lıyor.

Örne?in, akkor lamba yerine fluoresan ampul kullanmak Türkiye genelinde ayda 1 milyar 120 milyon kWh’lık bir tasarruf anlamına geliyor.

Elektrik İ?leri Etüt İdaresi Genel Müdürlü?ü Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi’nce konutlarda elektrik enerjisinin verimli kullanılması konusunda hazırlanan bro?üre göre, sadece aydınlatmada dikkat edilecek birkaç küçük ayrıntı bile önemli oranlarda elektrik tasarrufu yapılabiliyor.

       Örne?in, akkor flamanlı 100 watt’lık (W) normal bir ampulle bir ailenin aylık tüketimi 100 kilovat saate (kWh) ula?ırken, aynı ı?ık akı?ını veren kompakt fluoresan ampul kullanıldı?ında aylık tüketim 20 kWh’ya kadar dü?üyor. Türkiye’de tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payının yüzde 25 civarında oldu?u dü?ünüldü?ünde, bu, Türkiye genelinde ayda 1 milyar 120 milyon kWh’lık bir tasarruf anlamına geliyor.
 
    
AYDINLATMADA ENERJİ TASARRUFU

Bro?üre göre, aydınlatmada enerji tasarrufu yapabilmek için ?u unsurlara dikkat etmek gerekiyor:

*Bir akkor lamba, kompakt fluoresan lamba ile de?i?tirildi?inde yüzde 80 kadar aydınlatma maliyeti azalır.

*E?er kullanıcının bütçesi bir defada bir çok fluoresan lamba almaya elvermezse, geride kalanları de?i?tirmek için aylık olarak sıraya konarak tamamlanması mümkündür.

*Odadan ayrılırken lambalar kapatılmalıdır. Aile bireyleri odadan ayrılırken lambaları kapatmalarını hatırlatacak notlar konması faydalı olacaktır.

*Gün ı?ı?ından mümkün oldu?unca faydalanılmalıdır. Odalar do?al aydınlık avantajını daha iyi kullanacak ?ekilde düzenlenmelidir. Pencere yakınına bir masa ve sandalye yerle?tirerek elektrik faturalarında gerçek bir azalma sa?lanabilir.

*Dı? kapı ı?ıldakları halojen lambalarla de?i?tirilebilir. 50-90 watt’lık bir halojen lamba, iki kat fazla watt’lı standart bir reflektör lamba yerine takılırsa yine aynı aydınlatma elde edilir.

*Lambaların ve armatürlerin periyodik olarak bakımları yapılmalıdır. İyi yapılmayan bakım sonucunda lamba üzerinde biriken tozlar faydalı ı?ık miktarını azaltır.

*Duvarlar ve tavanlar açık renkli boya ile boyanmalı, dekorasyon e?yaları mümkün oldu?unca açık renkli seçilmelidir.

*Lamba ı?ık çıktısı verimli olarak kullanılmalıdır.

*Daha fazla ı?ı?a ihtiyaç duyulan bölümlerde çok sayıda dü?ük güçlü lamba yerine daha yüksek güçlü tek bir lamba kullanmak daha verimli bir aydınlatma sa?lar.

*Dekoratif lambalar ı?ı?ı sizin istemedi?iniz yönlere gönderir. Açık renk, ?effaf gölgelikli abajurlar ı?ı?ı daha iyi geçirirler.

*Zamanlayıcılar, fotoseller, ya da yakla?ım sensörleri vasıtasıyla aydınlatmanın kontrol edilmesi de enerji tasarrufu sa?lar.